Ústředny a centrální jednotky zabezpečovacích systémů

Ústředny a centrální jednotky zabezpečovacích systémů

Základní součástí každého zabezpečovacího systému je centrální jednotka. Slouží k řízení a sběru informací od jednotlivých detektorů a vyhodnocení událostí. Jednotlivé detektory a centrální jednotka musejí být kompatibilní. Při pořizování zabezpečovacího systému je nutné se rozhodnout, zdali použijeme bezdrátovou verzi centrální jednotky, drátovou verzi nebo kombinovanou. Od toho se odvíjí cena, způsob instalace a typy detektorů, které je nutno pořídit.

Srovnání drátové a bezdrátové verze zabezpečovacího systému

DrátováBezdrátová
Pořizovací cena nižší vyšší
Náročnost montáže vyšší nižší
Flexibilita montáže nižší vyšší
Údržba systému nulová výměna baterií
Bezpečnostní třída vysoká nižší

Kompatibilita detektorů

Po výběru centrální jednotky zabezpečovacího systému je nutné dbát na správný výběr jednotlivých komponent a detektorů tak, aby byly kompatibilní s vybranou centrální jednotkou. Jednotlivé komponenty mají uvedenu kompatibilitu se zabezpečovacími systémy, viz detail konkrétního produktu.

Co je nutné ještě pořídit

Centrální jednotka zabezpečovacího systému, nebo alarmu, je hlavním řídícím členem. Ale samostatně bývá nefunkční. Je nutné pořídit detektory, ovladače a další. Pokud si nejste jisti, raději si vyberte již přednastavené zabezpečovací systémy. Pokud budete sestavovat zabezpečovací systém sami, budete nejspíše potřebovat následující komponenty:

  • Centrální jednotka
  • Detektory pohybu, detektory otevření dveří, požární detektory a podobně
  • Ovládací klávesnici nebo bezdrátové kapesní ovladače
  • Bezpečnostní sirénu nebo komunikátor k přenosu poplachu
  • Záložní akumulátor pro případ výpadku napájení
  • Propojovací kabely, pokud se jedná o drátovou verzi zabezpečovacího systému

Ústředny a centrální jednotky zabezpečovacích systémů

Hlavní součástí každého zabezpečovacího systému je centrální jednotka. Centrální jednotka řídí celý systém a vyhodnocuje jednotlivé podněty přicházející od připojených detektorů. Zajišťuje přechod mezi hlídacími režimy a odesílá informace o svém stavu.

Typy centrálních jednotek

Centrální jednotky lze rozdělit na dva typy. Drátová centrální jednotka, ke které jsou jednotlivé detektory a komponenty připojeny drátovým přívodem. Toto řešení je velmi spolehlivé a robustní. Sabotáž drátového zabezpečovacího systému je velmi obtížná, a pokud je dobře nainstalován tak téměř nemožná. Jednotlivé komponenty jsou napájeny z centrální jednotky a není nutno hlídat a vyměňovat baterie. Bohužel instalace drátového zabezpečovacího systému je náročnější. Bezdrátová centrální jednotka nabízí variabilní a jednodušší montáž. Většina komponent komunikuje s centrální jednotkou bezdrátově a lze je nainstalovat velmi jednoduše. Na druhou stranu bezdrátový zabezpečovací systém vyžaduje pravidelnou výměnu napájecích baterií. Sabotáž bezdrátového zabezpečovacího systému je jednodušší. Závisí však na kvalitě zakoupeného systému. Některé centrální jednotky nabízejí kombinaci drátových a bezdrátových komponent.

Funkce centrální jednotky

Všechny centrální jednotky disponují základními funkcemi, jako jsou režim hlídání, poplach a deaktivace systému. Pokročilejší centrální jednotky rozšiřují režim například o noční hlídání, kdy je v domě majitel. Další funkcí může být paměť posledních událostí, jako jsou aktivace nebo poplachy. Lze pak jednoduše zjistit, kdo odcházel poslední z domova a kdy došlo k poplachu případně, který detektor jej způsobil.

Většinu centrálních jednotek lze vybavit komunikačním modulem. Komunikační modul dokáže předávat informace o stavu centrální jednotky a ovládat centrální jednotku například přes telefon.

Montáž centrální jednotky

Výběr místa pro montáž centrální jednotky je vhodné dobře zvážit. Pokud montujete centrální jednotku, která neobsahuje ovládací prvky, je vhodné, ji dobře schovat, aby ji zloděj nemohl poničit. Pokud má centrální jednotka ovládací prvky, je nutné, ji nainstalovat tak, aby bylo možné ji pohodlně ovládat, avšak neměla by být přímo na první pohled vidět.