Slovníček pojmů zabezpečovacích systémů

Každý větší zabezpečovací systém se skládá z bezpečnostních komponent a prvků. Například: detektory různých podnětů, ovládací klávesnice, bezpečnostní sirény a centrální jednotky, které celý systém řídí. Pokud si budete sestavovat zabezpečovací systém z jednotlivých bezpečnostních komponent, je nutné znát jejich kompatibilitu.

Ovládací klávesnice


Každý zabezpečovací systém musí obsahovat alespoň jednu ovládací klávesnici k jeho aktivaci a deaktivaci či případné změně nasavení. Ovládací klávesnice se montuje na přístupné místo nejčastěji uvnitř hlídaného prostoru. Dnešní moderní klávesnice lze využívat jako centrální ovladač domácí automatizace. Například k zanechávání zpráv, nastavování topení nebo k přivolání pomoci v nouzi.

Zóna


Oblast v zabezpečeném objektu hlídaná jedním či více detektory připojenými jedním istalačním kabelem k ústředně. Nastavení takovéto zóny je platné pro všechny detektory zahrnuté v této zóně. I malý objekt často obsahuje i několik zón. Při poplachu se z nich dá poznat, kudy se narušitel do zabezpečeného objektu vloupal.

Typy zóny


Zabezpečený objekt se často dělí do několika zón. Každá zóna hlídá jiný typ narušení objektu, a proto je nutné, ji jinak nastavit. Zóny mohou být třech typů s ohledem na jejich použití a detektorů k nim připojených.

  • 24-hodinová zóna: Takto nastavená zóna vyvolá poplach, kdykoliv je narušena bez ohledu na to, zdali je zabezpečovací systém aktivován či deaktivován. Toto nastavení se používá pro připojení požárních detektorů a detektorů tříštění skla, u kterých předpokládáme reakci i v době přítomnosti osob v objektu.

  • Okamžitá zóna: Takto nastavená zóna vyvolá poplach okamžitě po detekci narušení objektu v případě, že je systém aktivován. Použití zóny je vhodné pro magnetické detektory otevření dveří nebo detektory pohybu.

  • Zpožděná zóna: Takto nastavená zóna vyvolá poplach po uplynutí několika desítek sekund při narušení některého z detektorů v této zóně. Důvod zpoždění je dán k tomu, aby uživatel mohl systém deaktivovat. Zpožděná zóna většinou hlídá prostor okolo ovládací klávesnice. Nejčastěji je v této zóně zařazen detektor vstupních dveří, za nimiž je ovládací klávesnice zabezpečovacího systému.


Detektory narušení objektu


K zabezpečovacímu systému lze připojit několik typů detektorů na různé podněty. Tyto detektory předávají informace o narušení zabezpečeného objektu do centrální ústředny. Ta na jejich základě rozhoduje o vyvolání poplachu. Detektory reagují na různé podněty (pohyb, rozbití skla, otevření dveří či okna nebo vznik požáru). Podle druhu podnětu se detektory instalují na různá místa v zabezpečeném objektu.

  • Detektor pohybu PIR: detekuje pohyb osoby v hlídaném prostoru. Dosah bývá okolo 10 až 20 metrů. Detektor nedokáže detekovat pohyb skrze průhledný materiál. Při zabezpečení výkladní skříně nebude reagovat na pohyb na chodníku před výkladní skříní. Existují interiérové i exteriérové detektory.

  • Detektor tříštění skla: reaguje na zvuk tříštěného skla a tlakovou vlnu způsobenou rozbitím skleněné výplně. Detektorem lze hlídat skleněné výplně větší než 0,5 m2. Výhodné je, jej použít při zabezpečování velkých prosklených ploch. Často se používá v kombinaci s detektorem pohybu.

  • Magnetický detektor: reaguje na otevření dveří nebo okna. Montuje se na rám okna nebo na zárubně dveří. Na každé dveře nebo okno musí být zvlášt magnetický detektor. Je to spolehlivý a velmi levný detektor.

  • Požární detektor: reaguje na kouř nebo plyny vyvolané hořením nebo únikem. Kouřový detektor reaguje na zplodiny a ionizační detektor reaguje na plyny vzniklé hořením. Specielní detektory reagují na unikající plyny. Tepelné detektory reagují na prudké zvýšení teploty v prostoru, tím dovolují montáž i do kuřáckých prostor.

  • Infrazávora: reaguje na přerušení infra paprsku mezi dvěma detektory infrazávory. Je vhodná na venkovní vymezení prostoru k hlídání např. parkoviště, vstupní brány apod.


Akustická siréna


Akustická siréna slouží k vyhlášení akustického poplachu. Velmi hlasitým houkáním upozorňuje okolí na narušení objektu. Ve většině případů vyplaší narušitele natolik, že okamžitě uteče. Akustická siréna může být interiérová, určená pro montáž mimo povětrnostní vlivy, vhodná pro byty a do husté zástavby nebo exteriérová určená pro montáž na fasády domů. Pro zvýšení bezpečnosti vyhlášení poplachu lze použít zálohovanou sirénu. Zálohovaná siréna hlídá i sama sebe, a proto ji nelze sabotovat.

Zálohovací akumulátor


Zálohovací akumulátor je určen pro zálohování systému při výpadku napájecího napětí nebo při sabotáži a narušení objektu. Je nutnou a nedílnou součástí zabezpečovacího systému. Kapacita akumulátoru je volena s ohledem na velikost bezpečnostního systému. Životnost zálohovacího akumulátoru je ve většině případech 4 až 5 let.

Uživatelský kód


Uživatelský kód slouží k aktivaci a deaktivaci zabezpečovacího systému a identifikaci uživatele při manipulaci s bezpečnostním systémem. Je vodné volit uživatelský kód mezi 4 až 6 čísly. Nikdy nepoužívejte jako uživatelský kód čísla provázející Vaš osobní život ( rodné číslo, datum narození, číslo telefonu atd.) Tyto čísla jsou velmi jednoduše odhadnutelná a zneužitelná.

Kabeláž k detektorům


Jednotlivé detektory se propojují do zón. Tyto zóny se přivádějí do centrální ústředny, kde je jejich stav vyhodnocen. Zóna se připojuje čtyř žilovým kabelem. dvě žíly v kabelu jsou využity pro napájení detektorů. Druhé dvě žíly tvoří smyčku do které jsou detektory připojeny. Pokud dojde k poplachu je smyčka rozpojena a tím je vyhlášen poplach.

Bezdrátové detektory a ovladače Minialarmu


Bezdrátove detektory k minialarmům Home si lze vybrat podle druhu podnětu, který chceme hlídat v objektu. Princip jednotlivých detektorů je stejný jako u drátových detektorů uvedených výše. Rozdíl je pouze v bezdrátové komunikaci a napájení z interní baterie. To dovoluje velmi jednoduchou a čistou montáž bez instalace kabeláže.
Kapesní ovladače slouží k zapínání nebo vypínání minialarmu. Fungují bezdrátově a dovolují jednoduše zapnout nebo vypnout minialarm.
Při výběru bezdrátového tlačítka bude jeho funkce naprogramována na zvonění zvonku. Lze tak řešit v rámci mini alarmu i bezdrátový zvonek.

Potřebujete poradit se zvýšením bezpečnosti?

Abychom vám maximálně usnadnili výběr a orientaci v oblasti bezečnostní techniky připravili jsme přehled a popis nejdůležitějších informací. Rady a informace, které zde naleznete vycházejí od odborníků v oblasti a z našich dlouholetých zkušeností v odoru bezpečnostní techniky.