Jak správně vybrat požární hlásič

Ne každý požární hlásič se hodí do všech prostředí. Proto je nutné jej správně vybrat. Při výběru požárního hlásiče je nutné přihlédnout k typu požáru nebo plynu, který chceme detekovat. Pokud požární hlásič špatně vybereme nebo jej umístíme do nevhodného prostředí, může se stát, že bude reagovat na jiné podněty, než je požár. V horším případě nebude reagovat ani na vznikající požár.

Typy požárních hlásičů


Opticko-kouřový požární hlásič

Tento požární hlásič detekuje vznikající kouř při hoření. Hlásič spustí poplach v momentě, kdy kouř dosáhne k místu, kde je namontován. Opticko-kouřový požární hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti falešným poplachům. Nejčastěji se montuje do obývacích pokojů, ložnice, na chodby atd. Není vhodný do prašných a vlhkých prostor (prašné provozy, koupelny atd.) nebo do prostor s krbem.

Princip:opticko-kouřový
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:ložnice, obývací pokoj
Nevhodné prostředí:prašné, vlhké

Ionizační požární hlásič

Tento typ požárního hlásiče detekuje vznikající zápach nejen při spalování. Je velmi citlivý a rychlý při vyvolání poplachu. Z tohoto důvodu není vhodný do místností, kde vzniká zápach (garáž, provoz, společný obývací pokoj s kuchyní). Na rozdíl od opticko-kouřového požárního hlásiče nevyvolává poplach v prašném prostředí. Z ekologických důvodů se tento hlásič používá pouze v krajních případech.

Princip:ionizační
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:provoz, chodba
Nevhodné prostředí:vlhké, vznikající zápach

Teplotní požární hlásič

Tento typ požárního hlásiče detekuje prudký nárůst teploty v prostoru. Je vhodný zejména do místností, kde je provozován krb, kamna nebo kotel. Požární hlásič s tímto principem je spolehlivý, ale jeho reakce není tak rychlá jako u optických nebo ionizačních hlásičů.

Princip:teplotní
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:provoz se vznikem kouře
Nevhodné prostředí:tam kde lze použít jiný typ

Plynový požární hlásič

Detekuje unikající hořlavý plyn. Je vhodný do místností, kde hrozí možnost úniku plynu, jako jsou kotelny, kuchyně, koupelny s karmou. Montáž tohoto požárního hlásiče závisí na typu plynu, který chceme detekovat. Pro těžké plyny jej montujeme k podlaze, pro lehké plyny ke stropu. Bohužel plynový požární hlásič nedetekuje kouř a vznikající požár a nelze ho provozovat na baterie.

Princip:plynový-žhavený
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:kuchyň, plynová kotelna
Nevhodné prostředí:velmi vlhké

Hlásič oxidu uhelnatého CO

Detekuje vznikající jedovatý oxid uhelnatý. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování například v plynových kotlech a karmách. Většinou je příčinou závada na spotřebiči nebo špatné podmínky použití spotřebiče. Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn bez zápachu a barvy. Člověk jej nedokáže nijak rozpoznat.

Princip:chemický detektor
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:v blízkosti plynového spotřebiče
Nevhodné prostředí:velmi suché


Potřebujete poradit se zvýšením bezpečnosti?

Abychom vám maximálně usnadnili výběr a orientaci v oblasti bezečnostní techniky připravili jsme přehled a popis nejdůležitějších informací. Rady a informace, které zde naleznete vycházejí od odborníků v oblasti a z našich dlouholetých zkušeností v odoru bezpečnostní techniky.