Bezpečnostní kamerové systémy pro hlídání objektů

Bezpečnostní kamery se vyrábějí v různých provedeních přizpůsobených nasazovaným aplikacím. Pro přehledové sledování prostoru operátorem je vhodný jiný typ než pro pořizování záznamu u vchodu do objektu. Správný výběr zajistí lepší poměr ceny a užitnosti.

Klasické provedení


Běžně používané bezpečnostní kamery pro sledování objektů jak venku tak uvnitř objektů. Je nutné rozlišovat mezi vnitřním provedením a venkovním provedením, které je upraveno pro styk s vodou. Venkovní kamery lze využít i pro vnitřní montáž.

Dome kamera


Bezpečnostní dome kamery (kopulové) jsou určeny pro vnitřní montáž nejlépe na strop místnosti. Většinou jsou uzpůsobeny pro sledování vchodů nebo výtahové kabiny. Výhodou je zejména menší zranitelnost v případě provedení antivandal.

Speed Dome kamera


Bezpečnostní speed dome kamery jsou určeny zejména pro přehledové snímání rozsáhlých venkovních prostorů, jako jsou náměstí, křižovatky a areály firem. Umožňují automatické otáčení a přibližování. Operátor dohledového centra tak může prohlížet detaily ve velkém prostoru. Nejsou vhodné pro záznamové systémy, jelikož současně nepokryjí celý prostor.

Desková kamera


Bezpečnostní deskové kamery jsou určeny zejména ke skrytému zabudování do krytů detektorů nebo do rozvodných krabic a informačních tabulí. Pokud mají PINHOLE objektiv, lze je dokonale skrýt a zajistit si tak kvalitní záznam netušícího zloděje.

Typy objektivů


Při výběru bezpečnostní kamery je vhodné zvolit správný objektiv. Objektiv silně ovlivňuje kvalitu obrazu a hlavně šířku záběru sledované scény. Pokud zvolíte širokoúhlý objektiv ke sledování úzké chodby, většina scény bude pokryta zdmi. Na druhou stranu teleobjektiv pro sledování vchodu také nezajistí optimální záznam.

Objektiv s fixní ohniskovou vzdáleností


Fixní objektiv s pevně nastaveným ohniskem již z výroby určuje, „jak široký má kamera výhled“. Čím je číslo ohniska objektivu menší, tím má kamera širší výhled a naopak. Běžně se objektivy bezpečnostních kamer vyrábějí s ohniskovou vzdáleností od 3,6mm do 12mm. Pro bližší představu a určení šíře výhledu kamery najdete informace v tabulce objektivy bezpečnostních kamer.
Výhodou fixního objektivu je jeho nižší cena, naopak nevýhodou je nutnost zvážit správnou ohniskovou vzdálenost objektivu před nákupem bezpečnostní kamery.
 • Širokoúhlý objektiv Běžně používané objektivy s ohniskovou vzdáleností 3,6mm někdy i 2,8mm jsou vhodné zejména pro sledování objektů z blízkosti, jako jsou skryté kamery pro detail obličeje u vchodu nebo přehledové bezpečnostní kamery ve výtahové kabině. Vhodné jsou také pro přehledové hlídání místností a kanceláří.
 • Teleobjektiv Běžně se používají objektivy s ohniskovou vzdáleností 6mm a více. Tyto bezpečnostní kamery s velkou ohniskovou vzdáleností jsou vhodné pro sledování míst z větší vzdálenosti, jako je vstupní branka, dlouhá chodba nebo chodník. Je nutné brát v úvahu, že čím je ohnisková vzdálenost objektivu větší, tím méně světla dopadá na kamerový čip a tím také klesá kvalita obrazu. Je vhodnější, montovat kameru blíže sledovanému místu než pořizovat dražší objektiv s vysokým číslem.

  Objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností


  Pro zjednodušení a přesnější nastavení výhledu kamery slouží objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností, takzvaný Zoom. Ve většině případů se používá manuální nastavení ohniskové vzdálenosti, které se provede při instalaci a poté již zůstane nastavené. Tyto objektivy se většinou vyrábějí pro nastavitelné rozmezí ohniska 2,8 až 12mm a jsou osazovány do větších venkovních kamer.

  PINHOLE objektiv


  PinHole je speciálně upravený objektiv pro zabudování do různých předmětů a krytů. PinHole objektiv potřebuje k výhledu pouze 3mm širokou dírku. To dovoluje zabudovat skrytě kameru například do podomítkové krabičky, navigační tabule nebo detektoru pohybu. Z důvodu malého průměru tohoto objektivu a tím i malé světelnosti se vyrábí většinou pouze s ohniskovou vzdáleností 3,6mm.

  Kvalita obrazu kamery


  Bezpečnostní kamery jsou osazovány různými typy snímacích CCD čipů. Jedním ze základních parametrů udávající výslednou kvalitu obrazu je počet TV řádek snímacího čipu. Čím je tato hodnota větší, tím kvalitnější a detailnější bude získaný obraz. Bezpečnostní kamery se vyrábějí s počtem TV řádek od 380 až po 700. Volba počtu řádek závisí na použití bezpečnostní kamery. Pokud budete potřebovat snímat obličej z bezprostřední blízkosti u vchodu, nebudete potřebovat 700 řádek, jelikož detail bude přes celou scénu. Naopak při snímání chodby, kde potřebujete znát obličej i ve větší vzdálenosti od kamery, je dobré použít kameru s vyšším počtem řádek.

  Připojení k záznamovému zařízení


  Ve většině případů se používají bezpečnostní kamery v kombinaci se záznamovým zařízením. Záznamové zařízení zajišťuje uchování potřebných videosekvencí pro další zpracování a vyhledávání. Většina záznamových zařízení dokáže rozpoznat pohyb v obraze a provést záznam pouze tehdy, pokud se ve snímané scéně něco děje. Ušetří tak místo na záznamovém médiu a dovolí rychle vyhledávat v záznamech, na rozdíl od dlouhého přehrávání non-stop pořízených záznamů.
  Vlastní připojení k záznamovému zařízení není nijak složité. Je nutné, pouze propojit kameru se záznamovým zařízením koaxiálním kabelem s BNC konektory na obou stranách. Kameru poté připojit k napájecímu adaptéru. Bližší informace o sestavení kamerového systému naleznete v článku montáž kamerového systému.

  Legislativa bezpečnostních kamer


  Vzhledem k velmi silné ochraně soukromí, někdy až nesmyslně paranoidnímu přístupu úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), je v našem legislativním systému nutno pečlivě zvážit způsob a umístění kamer ve střeženém objektu.
  V případě soukromého pozemku nebo objektu bez přístupu veřejnosti je monitorování pouze věcí majitele a žádná omezení nejsou kladena.
  Pokud se však bude jednat o soukromí objekt s veřejným přístupem, je bezpodmínečně nutné, vstupující osoby informovat o kamerovém systému před vstupem do monitorované části. Informace může mít formu dobře viditelné cedule. Například při vstupu do kanceláří nebo obchodu musí být vstupující informován.
  V případě střežení chodeb a vchodů v bytových domech nastává problém se zasahováním do soukromí jak osob bydlících v domě tak osob vstupujících do domu. Před instalací kamerového systému je nutné, získat písemný souhlas všech obyvatel domu (může být problém zejména u problémových osob, kvůli kterým se kamerový systém pořizuje). Kamery v žádném případě nesmí snímat vnitřní prostor bytu a v případě, že nemáte souhlas všech osob v domě, tak ani místa, kde lze sledovat návyky a způsob života obyvatel domu (vchody=s kým kdo chodí a v kolik chodí domů, schránky=komu chodí jaká pošta).
  Sledování prostoru před domem je možné pouze v případě, že se nejedná o veřejné prostranství nebo chodník. Veřejné prostory může sledovat pouze Policie ČR.

  Uchovávání pořízených záznamů z bezpečnostních kamer


  S pořízenými záznamy v bezpečnostním záznamovém zařízení je nutné nakládat s maximální pečlivostí a využívat je pouze k objasnění trestné činnosti. Doba uchování je ÚOOÚ dána na nezbytně nutnou dobu. To znamená, že pokud je trestný čin zjistitelný do druhého dne, záznam byste neměli uchovávat déle jak 24 hodin, pokud jste delší dobu mimo střežený objekt, můžete uchovat záznam po dobu nepřítomnosti.

  Potřebujete poradit se zvýšením bezpečnosti?

  Abychom vám maximálně usnadnili výběr a orientaci v oblasti bezečnostní techniky připravili jsme přehled a popis nejdůležitějších informací. Rady a informace, které zde naleznete vycházejí od odborníků v oblasti a z našich dlouholetých zkušeností v odoru bezpečnostní techniky.

 • Doporučujeme
  DVR bezpečnostní digitální video ProfiCAM II 4ch

  Sleva: -20%  4460 Kč
  Cena: 3568 Kč